Kırklar

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, 2014 yılında tescil edilmiştir.

Morfolojik Özellikleri:

 • Salkım sarkık salkım tipindendir.
 • Daneleri iri,dolgun ve uzun olup sarı renktedir.
 • Bitki boyu 125 - 165 cm'dir

Tarımsal Özellikleri:

 • Alternatif - Kışlık bir çeşittir.
 • Ekim miktarı 18 - 20 kg / da olmalıdır.
 • Dane dökmeyen en erkenci çeşittir.
 • Gövdesi kalın olduğundan ot verimi yüksektir.
 • Soğuklara karşı dayanıklıdır.
 • Dane verimi yüksek olup yağış miktarına göre 400-750 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikleri:

 • 1000 dane ağırlığı 29,4-39,6  gr,hektolitre 53,5-61,3 kg, protein %12,1-16,2 olup ekmeklik kalitesi yoktur. 

Hastalık ve Zararlıları:

 • Kara pasa hassastır. Yulaf taçlı pası ve yulaf rastığına karşı orta dayanıklıdır.

TOP