Kahraman

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, 2014 yılında tescil edilmiştir.

Morfolojik Özellikleri:

 • Salkım şekli yayvan salkım tipindedir.
 • Kılçıksız çeşit olup,daneleri çok iri kısa fakat dolgun ve kirli sarı renktedir.
 • Bitki boyu 120 - 165 cm'dir
 • Tarımsal Özellikleri:
 • Alternatif - Kışlık bir çeşittir.
 • Ekim miktarı 18 - 20 kg / da olmalıdır.
 • Dane dökmeyen en erkenci çeşittir.
 • Gövdesi kalın olduğundan ot verimi yüksektir.
 • Soğuklara karşı dayanıklıdır.
 • Dane verimi yüksek olup yağış miktarına göre 400-800 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikleri:

 • 1000 dane ağırlığı 28,6 -41,2  gr,hektolitre 57,4-62,5 kg, protein %11,1-17,6 olup ekmeklik kalitesi yoktur. 

Hastalık ve Zararlıları:

 • Kara pasa hassastır. Yulaf taçlı pası ve yulaf rastığına karşı dayanıklıdır.

 

 

TOP