Taşkent

Doç. Dr.Ahmet TAMKOÇ tarafından ıslahı yapılmış olup, 2008 tarihinde Selçuk Üniversitesi adına tescillenmiştir.

   Morfolojik Özellikleri:

 • Mor Çiçek açan otluk bir çeşittir.
 • Yaprakları geniş sık, dallanma kabiliyeti yüksek bir çeşittir.
 • Bitki kökü saçak şeklinde olup azot bağlama kabiliyeti yüksektir.
 • Dekara 10-12 kg organik saf azot bırakır.
 • Bitki Boyu 140 -180 cm arasındadır.

    Tarımsal Özellikleri:

 • Soğuğa ve kışa dayanıklıdır. Buğday ekim zamanı ekimi yapılır.
 • Ekim derinliği 2-3 cm olmalıdır.
 • Ekim miktarı yetiştirilem bölgeye göre 10-12 kg / da Taşkent ile birlikte 4-5 kg tritikale ve ya uzun boylu kılçıksız buğday, yulaf ile birlikte ekim yapılmalıdır.
 • Taşken Yem Bezelyesi çok erkencidir. Mayıs başında çiçek açar hasada gelir. Ardından ikinci ürün rahatlıkla ekilebilir.
 • Macar fiğinden 15 gün önce biçime gelir.
 • %50 çiçeklenme döneminde boyu 130-180 cm olduğunda biçim yapılır.
 • Gübrelemeye karşı dayanıklıdır. Dekara 20 -25 kg kadar üre kullanılabilir.
 • Taşkent Yem Bezelyesinin verimi kuru ot olarak dekara 25-65 balya isilaj verimi ise dekara 3500-5000 kg arasındadır.
 • Taşken Yem Bezelyesi çeşidi tek yıllık yem bitkileri, sertifikalı tohum kullanım ve yetiştiröe desteği kapsamındadır.

   Kalite Özellikleri:

 • Otu çevrilirken öğle sıcağında yaprağı dökülmez.
 • Otunun protein miktarı oldukça yüksek olup tek başına ekimde %20-25 iken tritikale,buğday,arpa veya yulaf ile yapılan karışım ekimlerde %13-17 arasında değişmektedir.

   Yabancı Ot Mücahadelesi:

 •  Yabancı ot mücadelesinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Destek için firmamızdan yardım alabilirsiniz.

TOP