Ahenk

Firmamız tarafından ıslah edilmiş olup 2021 yılında üretim izni alınmış yarı kılçıklı tritikale çeşidimizdir.

Morfolojik Özellikleri:

 • Başak tipi beyaz ve yarı kılçıklıdır.
 • Dane Görünümü açık kahverengidir.
 • Bitki boyu 110 - 160 cm'dir

 Tarımsal Özellikleri:

 • Kışlık tabiatlı ve erkencidir.
 • Ekim miktarı 18-20 kg /da olmalıdır.
 • Gübrelemeye karşı tepkisi çok yüksektir.
 • Uzun Boylu olmasına rağmen yatmaya dayanıklıdır.
 • Dane verimi yağış miktarına göre 500-850 kg/da arasında değişir.
 • Silajlık ve otluk verimi yüksektir.

 Kalite Özellikleri:

 •  1000 dane ağırlığı 53 - 54 Gr hektolitre 75-80 kg, protein %12-13 olup ekmeklik kalitesi yoktur. 

Hastalık ve Zararlıları:

 •  Tarla koşullarında tahıllarda görülen bütün hastalıklara dayanıklıdır.

TOP