KUŞAK

  • Bitki boyu 113-143 (136) cm, uzun boylu, sap sağlam ve kalın olup yatmaya karşı dayanıklıdır
  • Yaprakları kalın ve yeşil renktedir. Salkım dallarının duruşu yatay durumdadır.
  • Uzun boylu olmasından dolayı yeşil otluk ve silajlık olarak öne çıkmaktadır.
  • Tane verimi yüksek 759-845 (803) kg/da, dane dökmeyen orta erkenci çeşittir.
  • Tane üretimleri için kullanılacak tohumluk miktarı 18-20 kg/da, yeşil ot ve silajlık amacıyla yetiştirilmesi halinde tohumluk miktarı (22-25 kg/da) artırılmalıdır.
  • Uygulanacak gübre miktarı 14-17 kg/da azot (N) ve 3-5 kg/da Fosfor (P2O5) olacak şekilde yapılmalıdır.
  • Yulaf taçlı pas ve kara pasa dayanıklı.
  • Bin dane ağırlığı 32,5-42,4 g, hektolitre ağırlığı 51,2-58,5 kg, protein oranı % 10,6-11,7 dir.
  • 1000 tane ve hektolitre ağırlıklarının yüksek olmasından dolayı insan beslenmesinde kullanılması uygundur.

TOP