Kahraman

Anasayfa

Kahraman

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, 2014 yılında tescil edilmiştir.

Morfolojik Özellikleri:

-Salkım şekli yayvan salkım tipindedir.

-Kılçıksız çeşit olup,daneleri çok iri kısa fakat dolgun ve kirli sarı renktedir.

-Bitki boyu 120 - 165 cm'dir

Tarımsal Özellikleri:

-Alternatif - Kışlık bir çeşittir.

-Ekim miktarı 18 - 20 kg / da olmalıdır.

-Dane dökmeyen en erkenci çeşittir.

-Gövdesi kalın olduğundan ot verimi yüksektir.

-Soğuklara karşı dayanıklıdır.

-Dane verimi yüksek olup yağış miktarına göre 400-800 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikleri:

-1000 dane ağırlığı 28,6 -41,2  gr,hektolitre 57,4-62,5 kg, protein %11,1-17,6 olup ekmeklik kalitesi yoktur. 

Hastalık ve Zararlıları:

-Kara pasa hassastır. Yulaf taçlı pası ve yulaf rastığına karşı dayanıklıdır.


EKMEN TARIM

(0 282) 260 21 26